درباره من

به سایت هادی کهنسال نودهی و اطلاع رسانی روستای نوده خوش آمدید .

این سایت در نظر دارد رویدادها ،تصاویرو امور جاری روستا و عکسهای اینجانب را به هم ولایتی های مهربان که در جای جای میهن سرافراز اسلامی و جهان زندگی می کنند اطلاع رسانی وآشنا کند .

نظرات ،انتقادات شما هدایتگر ما بوده وبرای داشتن روستائی پاک وزیبا وآباد دست یاری به شما می دهیم.
با تشکر از همراهی شما